I-woorden

International Style - Het getouwtrek tussen de voorstanders van het rijden van verplichte figuren en die van de meer spectaculaire bewegingen (zie hieronder bij ISU) leidde ertoe dat er een neutrale term werd ontwikkeld om het minder orthodoxe kunstrijden aan te duiden: de Internationale Stijl.

ISU – De International Skating Union werd op 22 juli 1892 te Scheveningen opgericht. Als vestigingsplaats werd het Zwitserse Davos gekozen, maar tegenwoordig zetelt de ISU in Lausanne. De organisatie had primair tot doel het internationale schaatsen beter te reglementeren om alle deelnemers gelijke kansen te bieden en de resultaten beter vergelijkbaar te maken. In eerste aanleg ging het om een Europees initiatief waarbij 15 landen betrokken waren. Canada was in 1894 het eerste niet-Europese land dat toetrad. De Nederlander Pim Mulier werd de eerste voorzitter en de Duitser Ary Prins de eerste secretaris. Al in de oprichtingsvergadering werd vastgesteld dat de kampioenschappen hardrijden voortaan zouden plaatsvinden over 500, 1500, 5000 en 10000 meter. Omdat er over de criteria voor het kunstrijden een groot verschil van mening was tussen de voorstanders van het figuurrijden (English Style) en die van de vrije beweging (Weense School), werd voor de kampioenschappen kunstrijden een commissie ingesteld. Het resultaat was dat de wedstrijden voortaan zouden bestaan uit twee delen: de verplichte oefening (kür) waarin een aantal standaardfiguren moest worden gereden en de vrije oefening waarin de rijder zijn durf en fantasie kon tonen. Mede omdat het aantal (betalende!) belangstellenden voor de verplichte oefeningen steeds kleiner werd, werd dit aandeel in de loop van de jaren steeds verder teruggebracht om tenslotte te worden afgeschaft.