De schaatsen van Hermann Göring

Elke verzamelaar loopt wel eens tegen een paar schaatsen aan waarvan hij eigenlijk niet goed weet wat hij ervan moet denken. Ik heb dat gevoel bij een paar Engelse schaatsen van het fabricaat I. Sorby, Sheffield. Op beide voetstapels staat namelijk de handtekening van Hermann Göring alsmede twee indrukken die zijn gemaakt met een prägstempel van de Duitse adelaar met swastika.


linker voetstapel
rechteer voetstapel

Hermann Göring (1893-1946) was telg van een gegoede familie en werd opgevoed in relatieve luxe. Hij gedroeg zich al jong als bon vivant en ontwikkelde autocratische trekjes. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij opgeleid tot gevechtsvlieger. Na de oorlog trad hij als verkeersvlieger in dienst bij een Zweedse maatschappij. In 1922 werd hij lid van de NSDAP onder Adolf Hitler, waarna een bliksemcarrière volgde. Hij gaf leiding aan de SA, richtte de Gestapo op, zette de Luftwaffe op poten, richtte de eerste concentratiekampen in en werd Hitlers vertrouweling en plaatsvervanger. Na de Tweede Wereldoorlog onttrok hij zich aan een veroordeling door in oktober 1946 in Neurenberg in zijn cel zelfmoord te plegen.
En de schaatsen van deze man zouden zich in Het virtuele Schaatsenmuseum bevinden?! Op het internet werden verschillende handtekeningen gevonden onder door Göring getekende stukken. Er lijkt geen twijfel mogelijk. De stempelafdrukken zijn die van de Duitse Wehrmacht in de naziperiode. Maar zijn dat voldoende bewijzen? Nergens is bijvoorbeeld een bevestiging gevonden dat Göring een verstokte schaatser was.

schaatsen van goering

Bij deze schaatsen gaat het om zogeheten Whittlesea Runners of Fenland skates. Een model dat bij de 19e eeuwse Engelse hardrijders erg populair was. Ze werden gemaakt in de gereedschappenfabriek van Issac Sorby te Sheffield; zie detail 1. Issac leefde omstreeks 1800, maar het merk werd door zijn nazaten gebruikt tot circa 1890, toen het bedrijf werd opgeheven.
Omdat Hermann Göring pas in 1893 werd geboren, zou dit betekenen dat de schaatsen of uit familiebezit zijn gekomen of tweedehands zijn aangeschaft of vals zijn. Een andere mogelijkheid is dat Göring tijdens een schaatsevenement van bijvoorbeeld de hitlerjugend aanwezig was en dat een bewonderaar hem toen heeft gevraagd de schaatsen te signeren. Misschien moeten we het daar maar op houden...