R-woorden

Reddingsklos - Een reddingsklos bestaat uit een schijf in de vorm van een klos, waarop een lijn van circa tien meter is gewikkeld. De lijn zit aan een kant vast aan de klos. De klos kan op twee manieren worden gebruikt. Een redder kan de lijn vasthouden en de klos afrollend naar een drenkeling werpen en omgekeerd kan een drenkeling de klos ook naar een redder gooien. Daarme kan contact tot stand worden gebracht en de redding in gang worden gezet, zonder al te groot gevaar voor de redder zelf. Het betreft een uitvinding die rond 1900 werd gedaan door de Fries Ubel Wierdadestijds voorzitter van de de afdeling Den Haag van de Zuid-Hollandsche IJsvereeniging. Bij de KNRM zijn dergelijke klossen nog altijd in gebruik.

Rittberger, Werner (1891-1975) - Duitse kunstrijder die in de jaren-10 en -20 van de 20e eeuw elfmaal Duits kampioen werd. Internationaal won hij 'slechts' zilver bij de wereldkampioenschappen van 1910, 1911 en 1912. Zijn naam leeft echter voort in de door hem in 1910 geïntroduceerde sprong.

Rittberger - De rittberger is een sprong bij het kunstrijden. Achterwaarts rijdend met beide benen op het ijs, de linker gekruist voor de rechter, brengt de rijder zijn gewicht op het rechterbeen, buigt dit, zet af en springt op om een draai van een-, twee- of driemaal 360° te maken. Daarna wordt achterwaarts-buitenwaarts geland op het been waarmee de sprong werd ingeleid. Bij het draaien worden de benen gekruist gehouden. De sprong dankt zijn naam aan de Duitse kunstrijder Werner Rittberger, die hem voor het eerst tijdens de wereldkampioenschappen van 1910 uitvoerde. Deze sprong wordt in de Angelsaksische wereld loop genoemd.

Rooij, G. de – Smid te Waddinxveen die eind 19e eeuw een goede naam had als leverancier van schaatsen. Zijn schaatsen worden expliciet vermeld in het boek Schaatsenrijden (1888) van Van Buttingha Wichers.

Ruiter, G.S. – Oorspronkelijk ambachtelijke smederij, later schaatsenfabriek te Akkrum, Friesland die eind 19e eeuw algemeen werd beschouwd als leverancier van zeer goede schaatsen. Het bedrijf is onder verschillende directies actief geweest van circa 1860 tot 1970.

Rusland - Het schaatsen is in Rusland pas aan het eind van de 19e eeuw wat meer in zwang gekomen. Daarvoor werd het voor zover bekend alleen in Sint Petersburg en omgeving beoefend. Mogelijk werd het schaatsen daar geïntroduceerd door Tsaar Peter de Grote, die rond 1670 geruime tijd een soort stage liep in o.a. de Zaanstreek. Rond 1890 waren er in Rusland nog maar twee schaatsclubs: in Sint Petersburg en in Moskou. Tegenwoordig munt Rusland vooral uit bij het kunstrijden en ijshockey.