Hartelijk welkom!

Het virtuele Schaatsenmuseum is sinds 2 februari 2002 online. De statistiek laat zien dat er sindsdien veel regelmatig terugkerende bezoekers zijn; waarschijnlijk verzamelaars. Uit de e-mail blijkt dat ook andere bezoekers graag wat meer willen weten over schaatsen, smidsmerken of andere schaatsen gerelateerde zaken. Samen zijn zij de doelgroep die mij voor ogen stond toen ik na mijn pensionering in 2000 begon met het uitwerken van mijn gedachten over het presenteren van het resultaat van inmiddels ruim 40 jaar verzamelen.

De site is intussen qua inhoud tot wasdom gekomen en programmeer-technisch viermaal geheel vernieuwd. Voor het laatst op 2 april 2018. Ik ben trots op het resultaat en beschouw het als mijn magnum opus. Maar het is nog lang niet klaar. Vrijwel dagelijks voeg ik nieuwe inhoud toe. Het is steeds weer boeiend om te zien dat zo'n ogenschijnlijk simpel voorwerp als een schaats door de jaren heen steeds weer kon worden verbeterd en verfraaid.

Ik deel mijn verwondering en kennis graag met anderen, maar stel het ook op prijs als u uw eigen kennis met mij wilt delen. Aarzel daarom niet vragen te stellen of mij te informeren over wat ú weet over het verleden van schaatsen en hun makers.

   Bert van Voorbergen