Submenu schaatsenmakers

Het maken van schaatsen was ambachtelijk werk. Opmerkelijk is dat daarbij in Friesland veelal de timmerman de leiding had, maar in Holland juist de smid. De ene vakman liet zich door de andere toeleveren.
Aanvankelijk werden alle schaatsen op bestelling gemaakt naar de smaak van de opdrachtgever. Naarmate een schaatsenmaker aan reputatie won en de bestelde aantallen groter werden, nam de specialisatie toe en ontstonden vele variaties op enkele hoofdmodellen. Het merken-abc laat zien waar dit toe heeft geleid.
Het is onmogelijk aan
al die schaatsenmakers
expliciet aandacht te besteden.
Maar een aantal schaatsenmakers 
blonk zodanig uit dat hun schaatsen
regionale of zelfs landelijke
bekendheid verwierven.
Deze koplopers
worden hier in het voetlicht geplaatst.

home | donaties | sitemap | copyright | contact
© 2002- The virtual Ice Skates Museum. All rights reserved.