Submenu krulschaatsen

Krulschaatsen kunnen worden gezien als de oervorm van alle huidige schaatsen. Ze weerspiegelen de 'kleine ijstijd' en de luxe van de gouden eeuw. Hun kenmerk is een niet met hout beklede hals.

De 'krul' kan verschillende vormen hebben, zoals:
• een eenvoudig, licht oplopend puntje;
• een flinke punt, vaak breed uitgesmeed tot een 'lepel';
• een eenvoudig krulletje;
• een flinke, fraai doorgezette krul, soms breed uitgesmeed.

Aanvankelijk was schaatsen weinig meer dan een vorm van tijdverdrijf. Men gleed wat rond, maakte een babbeltje, dronk een glaasje of deed een spelletje. Sommigen krasten hun initialen of die van hun geliefden in het ijs. Anderen gingen op familiebezoek en gebruikten de bevroren sloten als weg.

Krulschaatsen werden algemeen gebruikt en geslepen volgens de wensen van de eigenaar.

home | donaties | sitemap | copyright | contact
© 2002- The virtual Ice Skates Museum. All rights reserved.